New Page 1
Trang chủ
Điều lệ Câu Lạc Bộ Cầu Lông AHA

CÔNG TY TNHH MTV THỜI TRANG THỂ THAO A-H-A


 

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG AHA

 

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1: Tên và biểu trưng(logo) câu lạc bộ

- Tên chính thức: Câu lạc bộ cầu lông AHA

- Câu lạc bộ có biểu trưng – logo riêng do Giám đốc Công ty Thời Trang Thể Thao A-H-A quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chủ nhiệm.

- Trụ sở của câu lạc bộ được đặt tại văn phòng Công Ty TNHH MTV Thời Trang Thể Thao A-H-A, địa chỉ Q41 Tôn Đức Thắng – TP Phan Thiết

- Website: clbcaulong.ahasport.com.vn

- Email: clbcaulong@ahasport.com.vn

 

Điều 2: Mục đích, yêu cầu

1/ Mục đích.

Câu lạc bộ cầu lông AHA là một bộ phận trực thuộc Công Ty Thời Trang A-H-A, là nơi tập hợp những người yêu thích môn cầu lông nhằm tạo một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia và cổ vũ cho phong trào tập luyện cầu lông. 

Thông qua câu lạc bộ kêu gọi sự đóng góp tài trợ từ cá nhân và các mạnh thường quân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thường xuyên luyện tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý thi đấu của hội viên trong câu lạc bộ cũng như tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các câu lạc bộ khác trong và ngoài tỉnh. Qua đó lựa chọn và có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện những hội viên có trình độ kỹ thuật khá đại diện cho câu lạc bộ thi đấu các giải cầu lông phong trào trong tỉnh và phấn đấu có vận động viên của câu lạc bộ tham gia các giải toàn quốc.

            Câu lạc bộ cầu lông AHA góp phần vào việc quảng bá và định vị thương hiệu AHA Sport trong và ngoài tỉnh Bình Thuận.

 

2/ Yêu cầu.

Xây dựng một tập thể hội viên có ý thức cộng đồng cao, mong muốn và tự nguyện góp sức xây dựng, cổ vũ cho phong trào cầu lông của tỉnh nhà.

            Đoàn kết, tôn trọng tập thể và người đứng đầu là điều kiện cần của thành viên câu lạc bộ.

 

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

- Câu lạc bộ cầu lông AHA là một bộ phận trực thuộc của Công ty TNHH MTV Thời Trang Thể Thao A-H-A.

- Các hình thức tài trợ của Công ty TNHH MTV Thời Trang Thể Thao A-H-A là một nguồn lực không thể thiếu trong các sự kiện thể thao có liên quan đến câu lạc bộ và được Giám đốc công ty A-H-A quyết định theo từng thời điểm cụ thể.

- Câu lạc bộ được điều hành hoạt động theo nguyên tắc tập thể thông qua hình thức biểu quyết công khai, thiểu số phải phục tùng đa số dựa trên sự định hướng có mục đích của Ban chủ nhiệm và Giám đốc Công ty A-H-A trong khuôn khổ qui định của pháp luật Việt Nam.

- Câu lạc bộ tự chủ về tài chính, được quyền vận động tài trợ tùy theo năng lực của Ban chủ nhiệm và các thành viên.

- Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm là 02 năm, trường hợp khi có đa số ý kiến của hội viên về việc đề nghị bầu lại Ban chủ nhiệm thì thời gian tiến hành việc bầu cử sẽ do Giám đốc Công ty A-H-A quyết định.

- Việc giải thể Câu lạc bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty Thời trang Thể Thao A-H-A.

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

 

Điều 4: Cơ cấu tổ chức

Câu lạc bộ gồm có các thành phần: Thành viên sáng lập, Ban chủ nhiệm, Ban cố vấn và các hội viên.

1/ Thành viên sáng lập: Công Ty TNHH MTV Thời Trang Thể Thao A-H-A, do Giám đốc công ty làm đại diện.

2/ Ban chủ nhiệm: thành viên Ban chủ nhiệm là hội viên đang sinh hoạt tại câu lạc bộ, có phong cách đạo đức tốt. Tự nguyện tham gia, có khả năng tổ chức điều hành được tập thể tín nhiệm bầu chọn và được sự ủng hộ của Giám đốc Công ty A-H-A.

 Số lượng: từ 03-05 thành viên, gồm Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký và các ủy viên.

3/ Ban cố vấn: có từ 02 thành viên trở lên, do Giám đốc Công ty A-H-A mời tham gia sau khi tham khảo ý kiến Ban chủ nhiệm.

4/ Hội viên: là công dân Việt Nam đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, yêu thích và biết chơi cầu lông cơ bản và hội đủ các yêu cầu sau đây:

- Không là đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không là hội viên của bất kỳ CLB cầu lông nào trực thuộc Liên đoàn cầu lông Bình Thuận(xét về pháp lý) tại thời điểm làm đơn xin gia nhập CLB; Nếu đang là hội viên CLB cầu lông khác thì phải có văn bản chấp thuận việc ngừng hoặc chuyển sinh hoạt của CLB đó;

- Tự nguyện công nhận và chấp hành đúng điều lệ câu lạc bộ;

- Được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm.

 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ

1/ Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ nhiệm

a/ Quyền

            - Điều hành các hoạt động của câu lạc bộ hàng ngày.

- Kết nạp hội viên mới và ra thông báo ngừng tư cách hội viên theo đúng qui định của điều lệ đã ban hành.

- Quản lý tài chính, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của hội viên.

- Công khai tài chính theo hình thức văn bản hoặc thông báo trên website để hội viên được biết.

- Giám sát và can thiệp bằng văn bản đến liên đoàn cầu lông Bình Thuận khi hội viên có các hành động vi phạm điều lệ (ví dụ: tự ý thi đấu cho câu lạc bộ khác mà chưa được sự chấp thuận của Ban chủ nhiệm).

 

b/ Nghĩa vụ

            - Đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho tất cả hội viên sinh hoạt và luyện tập như sân bãi, cầu…

            - Định kỳ lập kế hoạch tổ chức thi đấu giao lưu nội bộ cũng như với các câu lạc bộ khác trong và ngoài tỉnh. Đồng thời kết hợp tổ chức vui chơi giải trí phù hợp với nhu cầu và khả năng của hội viên.

            - Nắm bắt kịp thời hoàn cảnh gia đình, tâm tư của hội viên, qua đó động viên giúp đỡ kịp thời nhằm tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong câu lạc bộ.

           

2/ Quyền và nghĩa vụ của Hội viên

a/ Quyền

            - Được tham gia tất cả các hoạt động của câu lạc bộ

            - Đề cử, ứng cử và bầu cử Ban chủ nhiệm; thảo luận và biểu quyết các công việc của câu lạc bộ

            - Được ưu đãi khi mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thể thao tại AHA Sport

            - Gửi thư thông báo cho Ban chủ nhiệm khi không có nhu cầu tiếp tục tham gia sinh hoạt.

 

b/ Nghĩa vụ

- Chấp hành điều lệ và nội qui câu lạc bộ;

            - Tham gia các hoạt động do câu lạc bộ tổ chức, góp phần quảng bá các hoạt động của câu lạc bộ

            - Đóng hội phí đầy đủ, đúng thời gian qui định.

 

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ

 

Điều 6: Kết nạp hội viên

- Việc kết nạp hội viên mới sẽ do ban chủ nhiệm quyết định dựa trên tình hình thực tế của câu lạc bộ và kỷ thuật đánh cầu của thành viên mới.

- Thành viên xin gia nhập câu lạc bộ sẽ làm đơn(theo mẫu) và đóng hội phí tháng đầu tiên nếu được Ban chủ nhiệm chấp thuận.

 

Điều 7: Quản lý hội viên

- Trong thời gian tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm sẽ sắp xếp, bố trí các đôi vận động viên theo lứa tuổi và trình độ kỹ thuật để cùng nhau luyện tập nhằm mục đích chọn lọc và đầu tư có trọng điểm vào những hội viên có trình độ kỹ thuật tốt, đặc biệt ưu tiên cho các hội viên là nữ, đủ khả năng đại diện cho câu lạc bộ thi đấu tại các giải do Liên đoàn cầu lông tổ chức hàng năm.

- Hội viên chính thức đang sinh hoạt hợp lệ tại câu lạc bộ khi muốn đại diện cho một câu lạc bộ khác thi đấu các giải do Liên đoàn cầu lông tổ chức phải được sự đồng ý của Ban điều hành và cam kết không làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của câu lạc bộ.

- Câu lạc bộ luôn khuyến khích và đón nhận các vận động viên đã và đang tập luyện cầu lông có thành tích cao trong và ngoài tỉnh tình nguyện gia nhập để trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ.

- Tùy theo tình hình thực tế Ban chủ nhiệm và Ban cố vấn sẽ có kế hoạch và chính sách hợp lý nhằm thu hút các tài năng trẻ cùng tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ.

 

Điều 8: Ngừng tư cách hội viên

Trong các trường hợp sau đây Ban chủ nhiệm sẽ ra thông báo ngừng tư cách hội viên:

- Hội viên có thông báo xin thôi tham gia câu lạc bộ.

- Hội viên vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Hội viên có hành vi gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín Câu lạc bộ;

- Hội viên tự ý bỏ sinh hoạt và không đóng hội phí từ 02 tháng trở lên mà không rõ lý do.

- Hội viên có tham gia sinh hoạt nhưng không đóng hội phí từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng.

- Tự ý thi đấu cho câu lạc bộ khác khi chưa được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm.

Hội viên có tên tại thông báo ngừng tư cách hội viên sẽ không được tham gia sinh hoạt và không thuộc sự quản lý của câu lạc bộ kể từ ngày ra thông báo.

Việc thông báo ngừng tư cách hội viên sẽ được Ban chủ nhiệm thông qua toàn thể hội viên và đăng tại website: clbcaulong.ahasport.com.vn

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9: Điều khoản thi hành

- Điều lệ này gồm 4 chương và 09 điều, có hiệu lực từ ngày  tháng  năm.

- Tất cả các thành viên đang sinh hoạt tại câu lạc bộ phải tự giác thực hiện, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc việc chấp hành điều lệ này.

- Việc sửa đổi điều lệ sẽ do Giám đốc Công ty A-H-A quyết định dựa trên ý kiến đề xuất của Ban chủ nhiệm đã được đa số hội viên tán thành.

 

TM.CÂU LẠC BỘ                             CÔNG TY THỜI TRANG THỂ THAO A-H-A         

    CHỦ NHIỆM                                                             GIÁM ĐỐC

       (đã ký)                                                          (đã ký)

HỒ QUỐC THỊNH                                           PHẠM THỊ THANH

 

 

 

 Các giới thiệu khác:
Danh sách Ban chủ nhiệm
Những điều cần biết khi bạn là hội viên
New Page 1
Video clips
Hình ảnh đẹp
Ý kiến thành viên
BTC giải 2014(giaicaulongahasport@gmail.com )
Hiện nay BTC đã gửi thông tin cơ bản như mẫu danh sách tham gia,các loại hồ sơ đính kèm và thời hạn nộp danh sách qua email của các đại diện CLB. Vui lòng liên hệ lại nếu CLB nào chưa nhận được thông tin.(0937 149 777, Mr Hào)
(21/05/2014)
Ban chủ nhiệm(haotrac78@gmail.com )
Xin thông báo với các thành viên, hiện nay website đã được khắc phục sự cố. các tin tức và ý kiến thành viên đang được cập nhật bình thường nhé.
(21/04/2014)
Admin(haotrac78@gmail.com )
Xin các thành viên lưu ý website đã bị sự cố mất dữ liệu. chúng tôi đang trong quá trình khắc phục. Rất mong được sự chia sẽ và thông cảm của tất cả ACE
(02/03/2014)
Xem tiếp
Hỗ trợ trực tuyến


Hỗ trợ
Thống kê website
Online: 1
Lượt truy cập: 161595